HEALTH QIGONG

Health Qigong

Musique de compétition
(6min)

Health Qigong

Ba Duan Jin
(12min)

Health Qigong

Ba Duan Jin – Paroles
(6min)

Health Qigong

Ba Duan Jin – Paroles
(12min)

Health Qigong

Wu Qin Xi – Paroles
(6min)

Health Qigong

Wu Qin Xi
(13min)

Health Qigong

Wu Qin Xi – Paroles
(13min)

Health Qigong

Health Qigong

Shi Er Fa – Paroles
(14min)

Health Qigong

Shi Er Fa
(14min)

Health Qigong

Shi Er Fa – Paroles
(7min)

Health Qigong

Shi Er Fa
(7min)

Health Qigong

Mawuangdui
(19min)

Health Qigong

Mawuangdui – Paroles
(19min)

Health Qigong

Mawuangdui – Paroles
(7min)

Health Qigong

Mawuangdui
(7min)

Health Qigong

Dawu
(14min)

Health Qigong

Dawu – Paroles
(14min)

Health Qigong

Dawu – Paroles
(7 min)

Health Qigong

Dawu
(7min)

Health Qigong

Shi Er Duan Jin
(25 min)

Health Qigong

Shi Er Duan Jin – Paroles
(25 min)

Health Qigong

Shi Er Duan Jin – Paroles
(7min)

Health Qigong

Shi Er Duan Jin
(7min)

Health Qigong

Yi Jin Jing
(11 min)

Health Qigong

Yi Jin Jing (Paroles)
(13 min)

Health Qigong

Liu Zi Jue – Paroles
(15 min)

Health Qigong

Liu Zi Jue
(15 min)

Nei Yang Gong

Nourrir l’intérieur 1

Nei Yang Gong

Nourrir l’intérieur 2

Daoyin Général

Daoyin Bao Jian Gong

 

Daoyin du Foie

Daoyin du Foie